Förebyggande tandvård ger god munhälsa

Tandhygienisten har en viktig roll i förebyggande tandvård. Genom regelbundna undersökningar, förebyggande vård samt individanpassade råd om hur just du ska kunna behålla en god munhälsa bidrar tandhygienisten till att främja munhälsa, att förebygga sjukdom i munhålan samt att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling.

Exempel på behandlingar som tandhygienisten utför är behandling av tandköttsinflammation, tandlossning och såklart tandstensborttagning. De utför även kariesförebyggande behandlingar, som fluorbehandlingar och plackkontroll.

 

Före­bygg dålig mun­hälsa

Gå till tandhygienisten för att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka eventuella förändringar och potentiella problem. När det gäller tänder och munhåla är det viktigt att sätta in åtgärderna så tidigt som möjligt.  

 

Behandla tand­lossning

Genom att hos tandhygienisten behandla tandköttsinflammation och ta bort tandsten kan man förebygga tandlossning. Vid redan utvecklad tandlossning har tandhygienisten även där en mycket viktig roll i behandlingen. Behandlingen innebär att tandköttsfickorna rengörs noga och att tandsten och bakteriella beläggningar tas bort. På så sätt får kroppen mycket bättre förutsättningar att bekämpa inflammationen. Vid svårare fall behandlar din tandläkare sjukdomen och ibland samarbetar vi med specialisttandläkarna på Östersunds sjukhus.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB